EN BG

Корпоративна философия

  • Спиралата е символ на развитието.
  • Спиралата е и в знака на Развитие.
  • Развитието е в основата на нашата корпоративна философия.
  • Развитието в икономиката и развитието на компанията са взаимосвързани.
  • Ефективното управление на всяко равнище в компанията е основа за доходност на инвестициите и развитие в бизнеса.
  • Развитието на компанията е неотделимо от професионалното развитие на работещите в нея.