EN BG

Корпоративни ценности

  • Винаги следваме правилата на играта.
  • Работниците и сътрудниците на компанията са съмишленици, играчи от един отбор.
  • Ценим интелектуалния потенциал и хората, които го носят.
  • Налагаме и спазваме високи професионални стандарти на всяко равнище.
  • Мислим и действаме гъвкаво.
  • Не поставяме граници – винаги търсим и прилагаме най-добрите идеи, независимо от техния източник.
  • Уважаваме традициите и българското културно-историческо наследство.