EN BG

Обществен образ

  • Корпорация „Развитие” е социално отговорна компания, която има поведение на добър корпоративен гражданин.
  • „Развитие” изгражда своя образ в обществото чрез ясно формулирана стратегия.
  • Корпорацията развива и постоянна благотворителна линия, главно към деца и юноши в това число и в неравностойно положение. За подпомагане на тази дейност ние създадохме движение "Деца учат деца да правят добри дела", както и Фондация "Играй с Развитие" за спортна дейност на подрастващите.

 
  • Корпорацията спонсорира и участва в различни обществени, спортни и културни инициативи.

 
  • „Развитие” организира инициативи, които подпомагат съхраняването на българската култура и запазването на културно-историческото наследство – Национален литературен конкурс за нов български роман „Развитие”, Проект за попълване на фондовете на библиотеки и читалища в страната и в българските общности в чужбина.
  • Корпорация „Развитие” дълги години подкрепя ежегодната награда за най-успешен икономист на годината „Мистър/Мисиз Икономика”. Наградата се превърна в институция, събитие, което отбелязва усилията на най-добрия бизнесмен, мениджър, финансист или учен.