EN BG

Организационна структура

  • Корпорация „Развитие” се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима директори.
  • Главен мениджър на Корпорация „Развитие” е Александър Александров, доктор по икономика. Управляващият персонал на Корпорацията е малоброен, но висококвалифициран.